Vogue VO 5433 W656 (77122254)

297,00

Opis

Visine Comfort to lek w postaci kropel do oczu, który łagodzi przekrwienie oka.Skład:1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny (tj. 21 mikrogramów (μg) na kroplę) oraz substancje pomocnicze, m.in.0,18 mg fosforanu (tj.7,5 μg/kroplę).Wskazania i działanieDoraźne łagodzenie przekrwienia oka w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka, np. spowodowanych przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. Wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznymDawkowanie:Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: dawka wynosi 1–2 krople do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.Produkt leczniczy należy stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów.U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się nadzór osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 2 lat do poniżej 6 lat: stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.Po otwarciu zakrętki butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie lekko ścisnąć w celu odmierzenia 1 lub 2 kropli z końcówki zakraplacza do oka, bez dotykania oka.Aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu, końcówka butelki nie powinna stykać się z przedmiotami innymi niż zakrętka. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożnościdotyczące stosowania.Przeciwwskazania:Nie należy stosować w przypadku: ciężkich chorób układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnercza), przerostu gruczołu krokowego, zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, porfiria), suchego zapalenia błony śluzowej nosa, zespołu suchego oka, jaskry.Należy unikać zbyt częstego lub ciągłego stosowania tego produktu leczniczego (przez czas dłuższy niż 3–5 dni), ponieważ może to wywołać tachyfilaksję, może prowadzić do zwiększonego zaczerwienienia oka (przekrwienie z odbicia) lub przekrwienia błony śluzowej nosa (polekowy nieżyt nosa).Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania, zwłaszcza u dzieci.W związku z tym produkt może być stosowany u dzieci oraz w większych dawkach wyłącznie pod nadzorem lekarza.Przeciwwskazane jest stosowanie produktu w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania. W przypadku innych rodzajów jaskry leczenie należy prowadzić wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem lekarza.W przypadku nadczynności tarczycy, chorób serca, wysokiego ciśnienia tętniczego i cukrzycy należy zachować ostrożność nawet przy miejscowym stosowaniu zalecanych dawek.Pacjenci muszą mieć świadomość, że podrażnienie oka lub zaczerwienienie oka są często oznaką poważnej choroby oczu i dlatego konieczna jest konsultacja okulistyczna.Działania niepożądane:Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano:Często: podrażnienie oka (ból, kłucie, pieczenie), zaburzenia widzenia, reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych;Rzadko: rozszerzenie źrenicy;Bardzo rzadko: rogowacenie nabłonka (kseroza) spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny;Nieznana: nasilone łzawienie, reakcje w miejscu podania (w tym pieczenie oczu lub wokół oczu, rumień, podrażnienie, obrzęk, ból i świąd).U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia rogówki.Ostrzeżenia i środki ostrożności:Produkt należy stosować wyłącznie w łagodnym podrażnieniu oka. W razie braku poprawy w ciągu 48 godzin bądź utrzymywania się lub nasilenia podrażnienia lub zaczerwienienia oka należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem.Podrażnienie lub zaczerwienienie oczu z powodu zakażenia, obecności ciała obcego lub chemicznego uszkodzenia rogówki również wymagają leczenia.W razie wystąpienia bólu oka, bólu głowy, utraty wzroku, zaburzeń widzenia (np. niewyraźnego widzenia lub podwójnego widzenia), ciężkiego ostrego lub jednostronnego zaczerwienienia oczu lub bólu po ekspozycji na światło, należy przerwać stosowanie produktu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.Podczas stosowania produktu leczniczego może nastąpić przejściowe rozszerzenie źrenic. Zasadniczo w przypadku chorób oczu nie należy nosić soczewek kontaktowych.Producent:McNeil Healthcare

Visine Comfort to lek w postaci kropel do oczu, który łagodzi przekrwienie oka.Skład:1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny (tj. 21 mikrogramów (μg) na kroplę) oraz substancje pomocnicze, m.in.0,18 mg fosforanu (tj.7,5 μg/kroplę).Wskazania i działanieDoraźne łagodzenie przekrwienia oka w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka, np. spowodowanych przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. Wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznymDawkowanie:Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: dawka wynosi 1–2 krople do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.Produkt leczniczy należy stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów.U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się nadzór osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 2 lat do poniżej 6 lat: stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.Po otwarciu zakrętki butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie lekko ścisnąć w celu odmierzenia 1 lub 2 kropli z końcówki zakraplacza do oka, bez dotykania oka.Aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu, końcówka butelki nie powinna stykać się z przedmiotami innymi niż zakrętka. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożnościdotyczące stosowania.Przeciwwskazania:Nie należy stosować w przypadku: ciężkich chorób układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnercza), przerostu gruczołu krokowego, zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, porfiria), suchego zapalenia błony śluzowej nosa, zespołu suchego oka, jaskry.Należy unikać zbyt częstego lub ciągłego stosowania tego produktu leczniczego (przez czas dłuższy niż 3–5 dni), ponieważ może to wywołać tachyfilaksję, może prowadzić do zwiększonego zaczerwienienia oka (przekrwienie z odbicia) lub przekrwienia błony śluzowej nosa (polekowy nieżyt nosa).Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania, zwłaszcza u dzieci.W związku z tym produkt może być stosowany u dzieci oraz w większych dawkach wyłącznie pod nadzorem lekarza.Przeciwwskazane jest stosowanie produktu w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania. W przypadku innych rodzajów jaskry leczenie należy prowadzić wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem lekarza.W przypadku nadczynności tarczycy, chorób serca, wysokiego ciśnienia tętniczego i cukrzycy należy zachować ostrożność nawet przy miejscowym stosowaniu zalecanych dawek.Pacjenci muszą mieć świadomość, że podrażnienie oka lub zaczerwienienie oka są często oznaką poważnej choroby oczu i dlatego konieczna jest konsultacja okulistyczna.Działania niepożądane:Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano:Często: podrażnienie oka (ból, kłucie, pieczenie), zaburzenia widzenia, reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych;Rzadko: rozszerzenie źrenicy;Bardzo rzadko: rogowacenie nabłonka (kseroza) spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny;Nieznana: nasilone łzawienie, reakcje w miejscu podania (w tym pieczenie oczu lub wokół oczu, rumień, podrażnienie, obrzęk, ból i świąd).U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia rogówki.Ostrzeżenia i środki ostrożności:Produkt należy stosować wyłącznie w łagodnym podrażnieniu oka. W razie braku poprawy w ciągu 48 godzin bądź utrzymywania się lub nasilenia podrażnienia lub zaczerwienienia oka należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem.Podrażnienie lub zaczerwienienie oczu z powodu zakażenia, obecności ciała obcego lub chemicznego uszkodzenia rogówki również wymagają leczenia.W razie wystąpienia bólu oka, bólu głowy, utraty wzroku, zaburzeń widzenia (np. niewyraźnego widzenia lub podwójnego widzenia), ciężkiego ostrego lub jednostronnego zaczerwienienia oczu lub bólu po ekspozycji na światło, należy przerwać stosowanie produktu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.Podczas stosowania produktu leczniczego może nastąpić przejściowe rozszerzenie źrenic. Zasadniczo w przypadku chorób oczu nie należy nosić soczewek kontaktowych.Producent:McNeil Healthcare

maść przeciwgrzybicza bez recepty, xylometazolin aerozol, czy polip to nowotwór, jardiance 10 mg cena, elektrolity do picia, lek na tasiemca

yyyyy